.
Home

Sloni v Zoo Praha / wellbekind.blogspot.cz

http://wellbekind.blogspot.cz/2013/08/sloni-v-zoo-praha.html

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Utrpení skotu na pastvině

Tento videozáznam byl pořízen v týdnu, kdy teploty každý den přesahovaly 36 °C. Člověk vydržel na slunci maximálně 15 minut! Tato zvířata tam byla celodenně. Už od brzkého rána na ně svítilo slunce. Jsou u frekventované hlavní cesty, kde projede několik tisíc aut denně a nikdo si jich nevšiml (nebo spíš nechtěl všimnout) ...

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Rodeo 2011 - telata

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Rodeo 2011 - zavírání telete

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Rodeo 2011 - oddělování telat

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Rodeo 2011 - lasování telete

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Rodeo 2011 povalování telat

Jak se v ČR týrají telata pro zábavu. Telata byla intenzivně honěna 4,5 hodiny. Byla tahána za uši, byl jim lámán ocas a byla vyčerpaná na pokraji svých sil!
Zákon na ochranu zvířat proti týrání uvádí následující:
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
§ 4
(1) Za týrání se považuje
a) nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly,
b) podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům,
j) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,
m) zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,

 

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Telata ČR

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Ovečky

/ Toto jehňátko bylo s největší pravděpodobností zvražděno na velikonoční „svátky“/

Dim lights Embed Embed this video on your site

 
Více článků...