.
Home AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

Zvířata jsou naši bratři - Edgar Kupfer-Koberwitz

 

ÚVAHA O ETICKÉM ŽIVOTĚ

Edgar Kupfer-Koberwitz se narodil 24. dubna 1906 do rodiny správce Koberwitzova statku poblíž Vratislavi v Polsku. Na začátku druhé světové války byl deportován do koncentračního tábora v Dachau u Mnichova. Přes hrozbu jisté smrti se mu zde podařilo něco velmi odvážného. Od listopadu 1942 pečlivě zaznamenával život v táboře do svého deníku, který nakonec obsáhl 1800 stran. Navzdory drsným podmínkám věznění zůstal oddaným vegetariánem. Dokonce i během těch nejhorších útrap byl vázán hlubokým soucitem a úctou ke všem živým bytostem. Kniha Zvířata jsou naši bratři byla napsána po válce jako vyjádření autorova postoje k mučení a zabíjení zvířat. Je psána formou dopisů, v nichž autor odpovídá imaginárnímu účastníkovi této diskuse. Jedna krátká věta v knize vysvětluje všechny důvody vegetariánství a fakt, že ji napsal člověk, který přežil koncentrační tábor v Dachau, jí ještě přidává na významu. Koberwitz píše: „Poslouchej. Nejím zvířata, protože se nechci živit utrpením a smrtí jiných tvorů, protože jsem sám trpěl tolik, že právě díky vlastnímu utrpení umím procítit i utrpení cizí“. V úvodu i závěru knížky je uvedena jedna pravda, které jsme naneštěstí každodenními svědky: „Dokud člověk zabíjí a trápí zvířata, bude zabíjet a trápit i lidi. Do té doby budou i války, neboť zabíjet se člověk musí učit a cvičit v malém.“ Autor této citlivé a provokativní knihy zemřel 7. července 1991 v osamění, neznámý a chudý v domově důchodců. Možná, že právě jeho tragický osud dává snaze o zachování jeho odkazu takovou důležitost. Vydání knihy Zvířata jsou naši bratři nejen uchovává a šíří Koberwitzův duchovní a morální odkaz, ale také zároveň vzdává úctu jeho duchovní velikosti, jíž se nedostalo uznání za jeho života.

 

Vegánske hody #3

V Klube Intergalaktická Obluda v Bratislave a to v piatok 16.9. a v sobotu 17.9.

http://www.veganskehody.sk/

 

Web na podporu Španělských aktivistů

http://spanelsko-podpora.blogspot.com/

 

 

Veggie Parade

 

Reakce na odpověď Dominika Duky na otázku: „Co Vy a maso?“

Reakce na odpověď Dominika Duky na otázku: „Co Vy a maso?“, která mu byla zaslána aktivisty z masoarmy.cz.

 

To co předvedl pan Duka se v moderní společnosti nazývá speciesismus (připomeňme jen, že jde ruku v ruce s rasismem a sexismem, zneužívání dětí církví se teď zabývat nebudu).

Na to, že tento člověk je v tak vysoké duchovní funkci, zastává podle mě silně nadřazené názory ve vztahu ke zvířatům a k jejich bezmeznému utrpení. Tento člověk by měl být příkladem morálního soucitu se všemi živými tvory nejen s lidmi, ale se zvířaty především, protože ta se vůbec nedokáží lidské krutosti bránit. Co potom můžeme očekávat od duchovních takové církve, když nejsou ani schopni dodržovat všechna z Božích přikázání (nezabiješ) ...

Je evidentní, že dnešní církev je zkostnatělá a svou odpovědí dokázal, že církev není schopná přizpůsobit se moderní, stále se vyvíjející společnosti a jejím duchovním nárokům. Pan Duka evidentně nesedí na správném místě a církev by v jejím zájmu měla uvažovat o jeho náhradě, osobou daleko empatičtější a chápavější k utrpení všech božích stvoření jako celku. Z toho důvodu jsem odmítla použít Mons. před jeho jménem, protože mu z morálního hlediska nepřísluší. Tito tzv. duchovní jsou placeni z našich daní, což mi od církve příjde jako hnus, že stojí s nataženou rukou a jenom kasíruje i od lidí, kteří s ní z morálního hlediska nechtějí mít nic společného. Ostatně dělala to tak vždycky, akorát se to ve středověku jmenovalo odpustky!

A kolik církve dostávají: Pro církve to znamená, že do roku 2014 budou ročně dostávat na platy duchovních více než jednu a čtvrt miliardy korun. Zdroj: idnes.cz

Financování na základě zákona č. 218/1949 Sb.  http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1048

Dále by pan Duka měl vzít na vědomí, že:

A maso zabitých zvířat v jeho těle se stane jeho vlastním hrobem. Protože, pravím vám, kdo zabíjí, zabíjí sama sebe a kdokoli jí těla zabitých zvířat, jí tělo smrti. Ježíš (z esejského Evangelia míru)

A bůh pravil: Hle, dávám vám všechny zeleniny rozsévající sémě na povrchu země a každý strom, na němž jest plod stromu, který vydává sémě, vám budiž za pokrm. Mojžíš 1,29

Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu. František z Assisi

Etika je bezmezná, rozšířená odpovědnost vůči všemu co žije. Eugen Drewermann Teolog

Sklízet se nerovná porážet. Obchod se zeleninou nejsou jatky. C. A. Skriver.

Celá odpověď D.D. tady:

http://www.masoarmy.cz/index.php?route=information/information&information_id=4

Tato reakce byla zaslána mailem na Masoarmy a Arcibiskupství pražské

Aktivistka fl

 
Více článků...